เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกับความคิดง่ายๆ ที่ยิ่งใหญ่ คือเราจะผลิตสินค้าคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนอง กระแสความนิยมของผู้บริโภคในตลาดอาหารเสริมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้วยแนวคิดนี้ทำให้ บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขึ้นจากความมั่นใจในตัวสินค้า ราคาที่เหมาะสม และการบริการ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้าของเรา

 

อีกทั้ง บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด ยังมุ่งดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน สังคม และสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตใจ ที่เป็นสาธารณะขึ้นในองค์กร ของบริษัทที่จะยังประโยชน์แก่สังคม และด้วยเหตุผลนี้สินค้าอาหารเสริมของเราทุกประเภทมีส่วนผสมออกฤทธิ์ที่ ปลอดภัยในระดับสูงสุดเห็นได้จากเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ในขณะที่เราส่งมอบสัญญาต่อผู้บริโภคของเรา นั่นก็คือ การมีสุขภาพที่ดี และการมีชีวิตที่ยืนยาว

  

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความวิวัฒน์ไปของโลก ทำให้เรามั่นใจในศักยภาพของทีม การค้นคว้าและวิจัย ตัวสินค้า ตลอดจนความมุ่งมั่นกับสัญญาที่เรามอบไว้ เรากำลังมองไปข้างหน้ากับอนาคตที่สดใสและมุ่งสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ไว้ วางใจและเชื่อใจ ต่อผู้บริโภคของเรา เพราะเราเชื่อว่า พลังของผู้บริโภค คือ พลังของความสมดุลของบริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด

 

Hi-Balanz

The Power of Balanz

 

โทรสั่งซื้อที่ >> 02-217-1888