บทความ
บำรุงระบบหัวใจหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein)

 

บำรุงระบบหัวใจหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein)

 

        ระบบหัวใจหลอดเลือดเป็นระบบที่สำคัญมากระบบหนึ่งของร่างกาย เพราะหัวใจต้องบีบและคลายตัวเพื่อนำเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกาย และในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากละเลยที่จะดูแลสุขภาพของระบบหัวใจหลอดเลือด และนำมาสู่ภาวะต่างๆเช่น ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง, หัวใจวาย, ท่อเลือดแดงโป่งพองและอื่นๆ ซึ่งต่างเกิดจากลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสารอาหารและโภชนาการที่ดีสามารถช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการไหลเวียนของเลือดได้

 

 

        ถั่วเหลืองเป็นพืชที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมานาน และเป็นที่นิยมมากในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะถั่วเหลืองมีโปรตีนสูง, ไขมันต่ำ และเป็นโปรตีนบริสุทธิ์จากพืช  แต่ในปัจจุบันนี้การรับประทานถั่วเหลืองอาจไม่สะดวกต่อผู้บริโภคหลายๆคน เพราะอาจไม่ชอบกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของพืชตระกูลถั่ว จึงได้มีเทคโนโลยีสกัดเฉพาะโปรตีนถั่วเหลืองออกมา และกำจัดส่วนไขมันและน้ำตาลออกไป และเรียกสารสกัดนี้ว่า สารสกัดถั่วเหลืองหรือ  Soy Protein Isolated

 

        สารสกัดถั่วเหลืองมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ รวมถึงสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจด้วย โดยนักวิจัยได้ทำการทดลองโดยแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกทานอาหารที่ประกอบด้วยถั่วเหลืองและอีกกลุ่มทานอาหารปกติ ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ทานถั่วเหลืองมีค่าความดันโลหิตต่ำลง ทั้งค่าความดันโลหิตซีสโตลิค (Systolic) ซึ่งเป็นค่าความดันเมื่อหัวใจบีบตัว และค่าความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic) หรือค่าความดันเมื่อหัวใจคลายตัว โดยลดลง 2.2 และ 1.4 มิลลิเมตรปรอทตามลำดับ

 

 

        นอกจากนี้ยังมีการวิจัยระดับคลินิคพบว่าโปรตีนถั่วเลืองช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ และการวิจัยนี้ก็ได้รับการยืนยันจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาว่าโปรตีนถั่วเหลืองมีส่วนช่วยลดระดับไขมันอิ่มตัวในเลือดและคอเลสเตอรอล ซึ่งหากค่าทั้งสองนี้สูง นั่นหมายถึงว่าอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจได้ โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทานโปรตีนถั่วเหลือง 25 กรัมต่อวันเพื่อบำรุงหัวใจ และไม่เพียงแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ประเทศอื่นๆอีก 12 ประเทศก็ยืนยันว่าโปรตีนถั่วเหลืองเป็นลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ เช่น ประเทศแคนาดา, ญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้, ฟิลิปปินส์, บราซิล, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ตุรกี, มาเลเซีย, ชิลี, โคลอมเบียและอินเดีย

 

 

        นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พบว่าโปรตีนถั่วเหลืองสามารถลดค่าไขมันชนิด LDL ได้เฉลี่ย 4.3%  โดยผู้เข้าร่วมการทดลองพบว่าสามารถลดค่าไขมัน LDL ได้ต่ำสุดคือ 3.6% และ 6.6% โดยไขมัน LDL 1% ที่ลดลงไปสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้ถึง 1 – 3% ขึ้นอยู่กับเพศ,อายุ และปัจจัยอื่นๆ

 

 

ย้อนกลับ
ย้อนกลับ