Article
ประโยชน์ที่มีต่อลำไส้จาก ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo Oligosaccharide)

 

ประโยชน์ที่มีต่อลำไส้จาก ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo Oligosaccharide)

 

        ปัจจุบันตามผลสำรวจสถิติของคนไทยในการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่ก็คือมะเร็งลำไส้ เมื่อเกิดความผิดปกติของลำไส้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการคั่งค้างของสารพิษ และ ยังทำให้เกิดโรคตั้งแต่ โรคท้องผูก ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ การดูดซึมสารอาหารในลำไส้ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพพอ ทำให้ขาดสารอาหาร วิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แม้จะรับประทานอาหารมีประโยชน์ แต่หากลำไส้ดูดซึมได้ไม่ดีก็ไม่สามารถกักเก็บเอาไปใช้ประโยชน์หล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลำไส้เป็นอวัยวะที่สำคัญมากต่อร่างกาย แต่ลำไส้มักกลายเป็นอวัยวะที่ถูกละเลย ในการดูแลลำไส้มีสารอาหารชนิดหนึ่งได้แก่ ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นสารที่ให้ความหวานจากธรรมชาติแต่ให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาลและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำตาลที่ให้เพียงพลังงานและความหวาน ฟรุตโตโอลิโกแซคคาไรด์ นับว่ามีประโยชน์เด่นอย่างมากต่อลำไส้และการทำงานของลำไส้ได้แก่

 

1. ช่วยเสริมสร้างให้จุลินทรีย์ชนิดที่มีประโยชน์ต่อลำไส้เติบโต

        ในลำไส้มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ จุลินทรีย์เหล่านั้นมีทั้งแบบที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จะเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเติบโตขึ้นและส่งผลให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้น ลดอาการท้องเสีย ท้องผูก ปรับสมดุลการทำงานของลำไส้สำหรับผู้ที่ขับถ่ายไม่เป็นปกติ เมื่อระบบการขับถ่ายดีขึ้นก็ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารของลำไส้

        ลำไส้มีหน้าที่ดูดซึมแคลเซียมและแมคนีเซียม ฟรุตโตโอลิโกแซคคาไรด์ช่วยเข้าไปปรับสมดุลของลำไส้ เมื่อลำไส้แข็งแรงสมบูรณ์จึงมีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารสำคัญอันได้แก่แร่ธาตุ แคลเซียมและแมคนีเซียม รวมถึงสารอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่ร่างกายได้อย่างดี

 

3. มีผลต่อการลดระดับไตรกรีเซอร์ไรด์

        ไตรกรีเซอร์ไรด์ เป็นไขมันที่เรารับประทานเข้าไปส่วนหนึ่งและยังเป็นไขมันที่สร้างโดยลำไส้เล็กและตับ เมื่อลำไส้ขาดความสมดุลจะทำให้การสร้างไตรกรีเซอร์ไรด์ไม่สมดุประกอบกับการรับประทานไขมันเข้าไป ทำให้ร่างกายมีไตรกรีเซอร์ไรด์มากเกินไปเป็นที่มาของโรคต่าง ๆ เมื่อรับประทานฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์เข้าไป ลำไส้เล็กเกิดความสมดุลจึงคัดกรองและปรับสมดุลของการสร้างไตรกรีเซอร์ไรด์ไม่ให้มากเกินไป เป็นผลให้ระดับไตรกรีเซอร์ไรด์ในร่างกายเป็นปกติ ร่างกายจึงห่างไกลจากโรคร้ายนั่นเอง

 

        ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ จึงเป็นสารที่รับประทานแทนน้ำตาลแต่ได้ประโยชน์มากกว่าน้ำตาลที่มีผลบำรุงการทำงานของลำไส้ และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพนับเป็นวิวัฒนาการทางโภชนาการและการแพทย์ที่เป็นของขวัญของคนในยุคนี้

 

ย้อนกลับ
ย้อนกลับ